• 03
 • 04
 • 01
 • 02

O projekcie

Projekt "Porozmawiajmy o transplantacji" realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, jest skierowany do osób mających prowadzić szkolenia dla kadr medycznych z zakresu rozmów o transplantacji i donacji. W grupie uczestników są zatem:

 • lekarze,
 • pielęgniarki oddziałowe,
 • koordynatorzy ds. transplantacji,
 • psycholodzy szpitalni
 • trenerzy służby zdrowia.

W ramach tygodniowej wizyty w przepięknej Maladze, Sevilli i Grenadzie uczestnicy spotykają się z koordynatorami systemu transplantologicznego i ekspertami zajmującymi się tematyką informowania i szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów o transplantacji i donacji. Uczestnicy przeszli także wykłady wprowadzające do hiszpańskiego modelu, poznają narodowe systemy transplantacji i donacji, porównali procedury orzekania o śmierci mózgu i serca, wymili się doświadczeniami z tego zakresu z lekarzami, trenerami i psychologami. Po wielogodzinnych warsztatach przygotowany został plan szkolenia dla koordynatorów ds. transplantologii oraz wstępny schemat systemu edukacyjnego, którego celem jest podniesienie ilości donacji w naszym kraju.

 grupa www

 

Zadania do wykonania w projekcie:

 • spotkania przed wyjazdem w Jastrzębiu - Zdroju (spotkanie międzykulturowe i ew. językowe przygotowujące do wyjazdu oraz spotkanie dotyczące metodologii prowadzenia szkoleń komunikacyjnych dla służby zdrowia)
 • Udział w październikowym spotkaniu w Hiszpanii (Ważne! Uczestnicy są zobowiązani do udziału we wszystkich zaplanowanych przez naszego partnera elementach spotkania, tak warsztatowych jak i kulturowych. Na tym etapie przygotowujemy plan spotkania, jest on na bieżąco zmieniany wraz z sugestiami uczestników i partnerów hiszpańskich. Aktualnie zaproponowany przez partnera hiszpańskiego plan spotkania znajdziesz tutaj (agenda może podlegać niewielkim zmianom godzinowym).
 • Udział w tworzeniu publikacji z programem i metodologią szkolenia "Porozmawiajmy o transplantacji" (publikacja będzie rozsyłana do wszystkich wojewódzkich  szpitali w Polsce, będzie też do pobrania na stronie projektu).
 • Przygotowanie raportu z wymiany dla Narodowej Agencji programu Leonardo da Vinci na koniec projektu.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w wymianie oraz międzynarodowy dokument EUROPASS MOBILNOŚĆ, który w przejrzysty sposób prezentuje doświadczenie oraz kompetencje zdobyte podczas wymiany.

Projekt trwa do 31.05.2015 r.